Podmínky služby

PŘEHLED
Tyto webové stránky provozuje společnost Evaline Sp. z o. o. pod značkou Prime EVA. V celém textu webu jsou používány výrazy "my", "nás",".Prime EVA", "Evaline", "Evaline Sp Zoo" a "naše" odkazují na Evaline Sp. z o. o. Prime EVA nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem u nás se zapojujete do naší "služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("podmínky služby", "podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a zásad, na které je zde odkazováno a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo před jejich používáním si tyto Podmínky služby pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část webu nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

Na jakékoli nové funkce nebo nástroje, které budou přidány do stávajícího obchodu, se rovněž vztahují podmínky služby. Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Náš obchod je hostován na platformě Shopify Inc. Ta nám poskytuje platformu pro online elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.


ODDÍL 1 - PODMÍNKY ONLINE OBCHODU
Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště plnoletí a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili používání těchto stránek vašim nezletilým závislým osobám.
Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování služeb. 


ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoliv.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na propojovací sítě nebo zařízení a přizpůsobily se jim. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu z naší strany.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro větší pohodlí a neomezují ani jinak neovlivní tyto podmínky.


ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ
Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze jako obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat nebo je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na těchto stránkách je na vlastní riziko.
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, nejsme však povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.


ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN
Ceny našich produktů se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění službu (nebo jakoukoli její část či obsah) upravit nebo ukončit její poskytování.
Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení Služby neneseme vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědnost.


ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud je to relevantní )
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Těchto výrobků nebo služeb může být omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení zboží.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich výrobků nebo služeb pro jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli námi nabízených produktů nebo služeb. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to výhradně na základě našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo služby učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.


ODDÍL 6 - PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A INFORMACE O ÚČTU
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávek, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního posouzení vypadají, že je zadávají obchodníci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.


ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani do nich nezasahujeme.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k takovým nástrojům poskytujeme "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici", bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte.
V budoucnu můžeme také prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.


ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.


ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY
Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém podle našeho uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, ochrany soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.


ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE
Poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li si prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů.


ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMÍJENÍ
Na našich stránkách nebo ve Službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují tiskové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.


ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ
Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, pharm, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapování; (j) k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných způsobů použití.


ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.
V žádném případě nebudou Prime EVA, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.


ODDÍL 14 - ODPOVĚDNOST
Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti Prime EVA a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, na které odkazují, nebo v důsledku porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

 

ODDÍL 15 - VYMAHATELNOST
V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.


ODDÍL 16 - Ukončení smlouvy
Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.
Tyto podmínky poskytování služeb jsou účinné, dokud je nevypovíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete využívat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu také kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data ukončení smlouvy včetně; a/nebo vám podle toho můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).


ODDÍL 17 - CELÁ SMLOUVA
Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali.
Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby a nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.


ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto Podmínky služby a všechny samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme Služby, se řídí a vykládají v souladu s polskými zákony.


ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout aktuální verzi Podmínek služby.
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek poskytování služeb znamená, že s těmito změnami souhlasíte.


ODDÍL 20 - UPOZORNĚNÍ A POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ NÁROKŮ NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím společnosti Evaline na níže uvedené adrese písemné informace. Vezměte prosím na vědomí, že tento postup je výhradní pro oznámení společnosti WeatherTech, že došlo k porušení vašich autorských práv.

Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
Popis díla chráněného autorskými právy, o němž tvrdíte, že bylo porušeno;
Popis místa, kde se materiál, o němž tvrdíte, že porušuje autorská práva, na webu nachází;
Vaši adresu, telefonní číslo a e-mail;
vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné užití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
vaše prohlášení pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.
Všechna oznámení zasílejte na následující adresu:

Evaline Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/1.6
30-554 KRAKOW, Polsko

+48732106717

ODDÍL 21 - STÍŽNOSTI

 1. Stížnosti lze podávat na základě záruky, pokud je poskytnuta.
 2. Pokud se na Zboží vztahuje záruka, je Zákazník oprávněn reklamovat Zboží s využitím práv ze záruky, a to podáním reklamace prostřednictvím Evaline. V případě, že práva Spotřebitele vyplývající ze záruky, se lhůta pro uplatnění práv ze záruky staví ode dne oznámení vady Evaline. Lhůta dále běží ode dne, kdy ručitel odmítl plnit své povinnosti ze záruky nebo kdy došlo k neúčinnému uplynutí lhůty pro jejich plnění.
 3. Právo na uplatnění práv ze záruky se uplatňuje nezávisle na právech ze záruky. Uplatnění práv ze záruky nemá vliv na odpovědnost společnosti Evaline ze záruky.
 4. Reklamace v rámci záruky lze uplatnit e-mailem na adrese: support@evalinegroup.com.
 5. V obsahu podané reklamace se doporučuje uvést:
  1. kontaktní údaje a číslo objednávky spotřebitele, které budou sloužit k odpovědi na stížnost a k vedení korespondence s ní související,
  2. popis problému a identifikační údaje spotřebitele.
 6. V případě, že se reklamace týká Zboží, je Spotřebitel povinen za účelem posouzení reklamace Prodávajícím doručit nebo zaslat reklamované Zboží na adresu Evaline, a to na náklady Evaline.
 7. Evaline uznává stížnosti z důvodu:
  1. záruku do 30 dnů od data oznámení,
  2. případnou záruku ve lhůtě stanovené v záručních podmínkách.
 8. Po uplatnění reklamace v rámci záruky zákazníkem bude společnost Evaline informovat zákazníka o vyřešení reklamace uplatněné v rámci záruky do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
 9. Společnost Evaline informuje spotřebitele e-mailem o způsobu vyřízení reklamace přijaté v rámci záruky.
 10. V případě, že se záruční reklamace týká Zboží, které je po uznání reklamace předmětem zaslání Spotřebiteli, společnost Evaline Zboží dodá nebo zašle na adresu Spotřebitele.
 11. Vrácení peněz v souvislosti se záruční reklamací bude provedeno původním způsobem platby, který spotřebitel použil při nákupu.
 12. Použití záručního práva je vyloučeno u zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli.

 

ODDÍL 22 - MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŠETŘENÍ NÁROKŮ

 1. Spotřebitel má možnost využít následující mimosoudní způsoby vyřizování stížností a uplatňování nároků:
  1. podání návrhu na řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy stálému smírčímu spotřebitelskému soudu působícímu při obchodní inspekci, jehož adresu lze vzhledem k jeho příslušnosti zjistit prostřednictvím internetových stránek ÚOHS vedených na adrese https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. podání návrhu na zahájení zprostředkovatelského řízení za účelem smírného řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím zemskému inspektorovi obchodní inspekce, jehož adresu lze vzhledem k jeho příslušnosti zjistit prostřednictvím internetových stránek Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, vedených na adrese https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. využití pomoci okresního nebo městského spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele,
  4. podání stížnosti prostřednictvím online platformy EU pro řešení spotřebitelských sporů, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o systému řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.
 2. Podrobné informace o postupu mimosoudního vyřizování stížností a nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách subjektů uvedených v odstavci 1.
 3. Seznam subjektů a institucí, které plní úkoly související s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů, a podrobné informace k této problematice lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, které jsou dostupné na adrese https://www.uokik.gov.pl.

 

ODDÍL 23 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Ustanovení obsažená v tomto článku o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že nemá profesionální charakter osoby, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti.
 2. Spotřebitel může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, včetně kupní smlouvy, ve lhůtě 30 dnů, a to podle norem uvedených v obsahu poučení o odstoupení od smlouvy, které je přílohou těchto pravidel.
 3. Právo odstoupit od smlouvy se spotřebiteli nepřiznává mimo jiné v případě smlouvy o prodeji nerekonstruovaného zboží, které je vyrobeno podle specifikací spotřebitele nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb.
 4. V ostatních případech může spotřebitel od smlouvy odstoupit podáním prohlášení o odstoupení prodávajícímu. Prohlášení lze učinit na formuláři, jehož vzor je přílohou těchto Pravidel.
 5. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Zboží Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím. Pro dodržení lhůty postačí vrátit Zboží před jejím uplynutím. Toto ustanovení se nepoužije, pokud Prodávající nabídl, že si Zboží vyzvedne sám.
 6. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
 7. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou. Pokud spotřebitel učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.

 

ODDÍL 24 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Význam pojmů psaných velkými písmeny je vysvětlen v části popisující definice použité v nařízeních.
 2. Prodávající neodpovídá za:
  1. přerušení řádného fungování Obchodu a nesprávné poskytování Služeb způsobené vyšší mocí ve vztahu k Zákazníkům, kteří nejsou Spotřebiteli,
  2. přerušení řádného fungování Obchodu a nesprávné poskytování Služeb Zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, způsobené technickým provozem nebo příčinou na straně subjektů, jejichž prostřednictvím Prodávající poskytuje Služby,
  3. výhody, o které přišli zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli.
 3. V případě neexistence možnosti smírného řešení sporu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, nebo Spotřebitelem, který nemá bydliště na území Polské republiky, za okolností, kdy takovou možnost připouštějí ustanovení jejího vnitrostátního práva, bude pro jeho řešení určen soud příslušný pro sídlo Prodávajícího.
 4. Ve vztahu k Zákazníkům, kteří nejsou Spotřebiteli, nebo ke Spotřebitelům, kteří nemají bydliště na území Polské republiky, pokud ustanovení jejich vnitrostátního práva takovou možnost připouštějí, se jako rozhodné právo pro plnění smlouvy uzavřené s Prodávajícím a řešení sporů s ní souvisejících použije právo Polské republiky.
 5. Ustanovení těchto obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit práva zákazníka, který je spotřebitelem podle ustanovení místního obecného práva.
 6. Ve vztahu ke smlouvám uzavřeným s prodávajícím se v případě nesouladu těchto předpisů s ustanoveními zvykového práva země spotřebitele použijí tato ustanovení.
 7. V případě, že se některá ustanovení obchodních podmínek ukáží jako neplatná nebo neúčinná, nemá tato okolnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Místo neplatných nebo neúčinných ustanovení se použije norma, která odpovídá tomu, co si strany dohodly nebo co by si dohodly, kdyby takové ustanovení do Obchodních podmínek zahrnuly.ODDÍL 25 - DEFINICE POUŽÍVANÉ V NAŘÍZENÍCH

Pracovními dny jsou pracovní dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
Doručení je proces doručení Zboží na místo určení určené Zákazníkem, který se provádí prostřednictvím Dopravce.
Zákazníkem je fyzická osoba, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům, nebo omezenou způsobilost k právním úkonům v případech upravených obecně závaznými právními předpisy, nebo pokud má souhlas statutárního zástupce, a dále právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které obecně závazné právní předpisy přiznávají způsobilost k právním úkonům, která uzavře s Prodávajícím smlouvu o poskytování Služeb.
Zákaznický účet je panel umožňující správu objednávek Zákazníka prostřednictvím Obchodu, jehož podmínkou je registrace a přihlášení. Spotřebitel je Zákazník, který je fyzickou osobou a uzavírá smlouvu za účelem, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
Nákupní košík je funkce Obchodu, která umožňuje Zákazníkovi dokončit objednávku Zboží.
Dopravce je subjekt, který ve spolupráci s Prodávajícím poskytuje služby doručování Zboží.
Pravidla jsou tyto smluvní podmínky, jejichž předmětem je poskytování Služeb elektronickou cestou Prodávajícím Zákazníkům, a to prostřednictvím Obchodu.
Obchod je internetový obchod, provozovaný Prodávajícím.
Prodávajícím je společnost Evaline se sídlem ve Varšavě (02-306) na adrese ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakov, Polsko zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000925734, NIP: 6793224707 a REGON: 520133721, která je poskytovatelem služeb, správcem a vlastníkem Obchodu. Prodávajícího lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@evalinegroup.com
Prodej je služba prodeje Zboží, poskytovaná Prodávajícím Zákazníkovi, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího převést na Zákazníka vlastnické právo ke Zboží a jeho vydání a závazek Zákazníka Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu určenou cenu. Zbožím se rozumí věc, kterou Prodávající prezentuje v prostoru Prodejny k Prodeji.
Služba je služba poskytovaná Prodávajícím Zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené mezi stranami prostřednictvím Obchodu. K uzavření smlouvy dochází v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku, bez současné fyzické přítomnosti stran.

 

ODDÍL 26 - KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy týkající se podmínek služby nám zasílejte na adresu support@EvalineGroup.com.

Právní název: Evaline Sp. z o. o.
Telefonní číslo: Fyzická adresa: support@evalinegroup.com
Telefonní číslo: +48732106717
E-mail: support@evalinegroup.com Fyzická adresa: support@evalinegroup.com Fyzická adresa: support@evalinegroup.com Evaline, ul. Zamknięta 10/1.6, 30-554 KRAKOW, Polsko
DIČ: PL6793224707
KRS: 0000925734
NIP: 6793224707
REGON: 520133721


ODDÍL 27 - INFORMACE O VÝKONU PRÁVA

STÁHNOUT

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Ustanovení obsažená v tomto poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti
.
Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v našem Obchodě do 30 dnů bez udání důvodu, s výhradou případů uvedených v části "vyloučení práva na odstoupení od smlouvy". Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech od data:

 1. ve které jste věc převzali nebo ve které věc převzala vámi určená třetí osoba odlišná od dopravce - v případě smlouvy, která vás zavazuje převést vlastnictví k věci (např. kupní smlouva, smlouva o dodávce nebo smlouva o dílo, která je movitou věcí),
 2. uzavření smlouvy - v případě smluv o poskytování služeb.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když nám před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Polsko, e-mail: support@evalinegroup.com, o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo elektronickou poštou).
Při odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Vzorový formulář je přiložen k obchodním podmínkám pro poskytování elektronických služeb v obchodě.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu dodání, než je nejlevnější námi nabízený běžný způsob dodání), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit své právo na odstoupení od této smlouvy.
Platbu vám vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v souvislosti s vrácením platby nevzniknou žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme zadržet, dokud neobdržíme předmět nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
Pokud jste v souvislosti se smlouvou obdrželi předmět, zašlete nám jej zpět nebo předejte na adrese Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Polsko, a to neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 30denní lhůty.
Upozorňujeme, že budete muset uhradit přímé náklady na vrácení zboží. Výše těchto nákladů se odhaduje maximálně na cca 25,00 PLN.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání jiným způsobem, než který byl nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.

VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ
Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku se nevztahuje na spotřebitele, pokud jde o smlouvy, jejichž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb.

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
Adresát: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Polsko | support@evalinegroup.com.
Já/my(*) tímto informuji(*) o svém/našem odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží(*)/poskytnutí následující služby(*):
Datum uzavření smlouvy(*)/přijetí(*):
Jméno:
Adresa:
Podpis:
(pouze v případě zaslání formuláře v tištěné podobě)
Datum:
(*) Nehodící se škrtněte.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
(Tento formulář lze vyplnit a odeslat, pokud chcete uplatnit záruční reklamaci) Adresát: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Polsko
Jméno nebo příjmení zákazníka:
Adresa zákazníka:
Telefonní číslo zákazníka:
E-mailová adresa zákazníka (označte "X"):
Jako kontaktní údaje, které budou sloužit k odpovědi na reklamaci a vedení korespondence s ní související, uveďte: : ___ poštovní adresa:
___ e-mailová adresa:
Reklamace se týká (označte "X"):
___ kupní smlouvy ze dne ___ zboží:
___ smlouvy o poskytnutí jiné služby:
___ jiné:
Datum zjištění důvodu reklamace:
Popis problému:
Požadavek na reklamaci (označte "X"):

___ Odstranění vady zboží nebo služby
___ Výměna zboží za zboží bez vad
___ Sníženíceny zboží
___ Odstoupení od smlouvy
Prodávající informuje, že:
Na zboží se může vztahovat záruka výrobce nebo distributora. V takovém případě je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci zboží s využitím práv ze záruky podáním reklamace u garanta. Podání reklamace u garanta lze provést prostřednictvím Prodávajícího nebo přímo u garanta. Práva ze záruky za fyzické vady zboží může zákazník uplatnit nezávisle na právech ze záruky.
Podpis předkladatele: